<>Facebook logoIkon-TelefonSlice 1HF Logorip_downSlice 1Slice 1

Generalforsamling 2020.

Skrevet fredag d. 27. december 2019

 

Hjerteforeningen på Bornholm indkalder til ordinær generalforsamling

Torsdag d. 30 januar 2020.  kl. 19.00. i mødesalen på Bornholms Hospital  Ullasvej 8, 3700 Rønne.

Der startes med foredraget De 5 største risikofaktorer til hjertesygdom 

Kom og hør Hjerteforeningens forslag til 5 livstilsfaktorer, der har den største betydning for din hjertesygdom.

V/  Fysioterapeut og frivilligkonsulent Martin Walsøe.   Generalforsamlingen starter ca. kl. 20.00.

 

Dagsorden.

  1. Valg af dirigent

 

  1. Bestyrelsens beretning

 

  1. Bestyrelsen fremlægger regnskab til orientering

 

  1. Behandling af indkomne forslag

 

  1. Valg af bestyrelse. På valg: Jørn-Ole Kristoffersen            modtager genvalg

Marianne Drachmann            modtager genvalg

Hans Lindhardt                       modtager genvalg

 

  1. Eventuelt

 

 

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være indsendt til formanden

senest 2 uger før generalforsamlingen.

 

 

P.b.v.

 

Hjerteforeningen Bornholm

Formand

Jørn-Ole Kristoffersen

Mail:  jokristoffersen@mail.dk